Nang dahil sayo eksklusibo

Mga Notice sa Mga Karapatan sa Pinagmamay-arian. A lumabag ka sa anumang itinatakda ng Mga Tuntunin o kumilos sa pamamaraang malinaw na nagpapakitang hindi mo binalak na, o hindi magagawang sumunod sa mga itinatakda ng mga Tuntunin ; o B Kinakailangan itong gawin ng Google ayon sa batas halimbawa, kung saan ang itinatakda ng mga Serbisyo sa iyo ay, o naging, hindi makatarungan ; o C ang kasosyong ng Google noong inialok ang mga Serbisyo sa iyo ay winakasan ang pakikipag-ugnayan nito sa Google o itinigil na mag-alok ng mga Serbisyo sa iyo; o D Nagsasagawa ng paglipat ang Google sa pagtigil ng pagbibigay ng mga Serbisyo sa mga gumagamit sa bansa kung saan ka naninirahan o mula sa kung saan mo ginagamit ang serbisyo; o E ang itinatakda ng Mga Serbisyo sa iyo ng Google ay, sa opinyon ng Google, hindi na praktikal na pangkomersyo. The merits of the song is its identity. Mag-type nang mas kaunti Maaaring magmungkahi ng searches ang Chrome at matutulungan ka nitong magkumpleto ng mga address sa web.

Uploader: Bradal
Date Added: 4 March 2012
File Size: 64.55 Mb
Operating Systems: Windows NT/2000/XP/2003/2003/7/8/10 MacOS 10/X
Downloads: 78153
Price: Free* [*Free Regsitration Required]

Without missing a beat, hotel musicians struck up 'Dahil sa Iyo. I-save nang secure sa Chrome ang iyong mga password at impormasyon sa pagbabayad.

Chrome Web Browser

This page was last edited on 9 Decemberat Kinikilala at sinasang-ayunan ng Sublicensee na hindi nagbibigay ang Adobe ng lisensya sa patent para sa AAC Codec sa ilalim ng Kasunduang ito sa Sublicensee o sa mga sublicensee nito. Ang pag-install ng Google Chrome ay magdaragdag ng storage ng Google nang aayo gayon ay awtomatikong papanatilihing napapanahon ng iyong system ang Google Chrome.

Maaaring magamit ang Adobe Software para sa pag-encode o pag-decode ng MP3 data na nilalaman sa loob ng swf o flv file, na naglalaman ng video, larawan o iba nanv data.

Magpapatuloy na may-bisa at maipatutupad ang mga natitirang itinatakda ng Mga Tuntunin. Kung hindi sumasang-ayon ang Sublicensee sa mga nasabing karagdagang tuntunin o kundisyon, hindi magkakaroon ang Sublicensee ng mga karapatan sa lisensya tungkol sa nasabing Upgrade, at awtomatikong nsng ang mga karapatan sa lisensya ng Sublicensee sa Adobe Software sa ika araw mula sa petsa kung kailan ginawang available ang mga karagdagang tuntunin sa Sublicensee.

Privacy at ang iyong personal na impormasyon 6. Hindi mo dapat kailanganing maging eksperto sa seguridad para ma-browse ang Web. Representing an earlier era remembered in nostalgia, it is one of the most popular songs in Tagalog, and a favorite in the Philippines [6] as well as among Filipino communities in Honolulu[7] [8] on the American West Coast, [9] [10] and in places like Virginia Beach, Virginia.

Bisitahin ang Chrome Web Store. Sa sitwasyong ito, nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ituturing ng Google ang iyong paggamit sa Mga Serbisyo bilang pagtanggap sa Mga Tuntunin magmula sa puntong iyon.

NANG DAHIL SAYO - EKSKLUSIBO lyrics

Articles with hAudio microformats. Maaaring sakop ang iyong paggamit ng iba pang mga serbisyo, software o mga produktong ito ng hiwalay na sayoo tuntunin sa pagitan mo at ng kumpanya ekaklusibo taong kinauukulan. Maaaring makita ang mga detalye ng patakaran ng Google sa https: Hindi na kakailanganing i-click ang "nakalimutan ang iyong password" kailanman. Ipinaliliwanag ng dokumentong ito kung papaano binuo ang kasunduan, at nililinaw ang ilan sa mga tuntunin ng kasunduang iyon.

Paglalaan ng Mga Serbisyo ng Google 4. Gumawa ng mas maraming bagay Magsalin ng mga buong webpage o magpadala ng mga video mula sa iyong paboritong website papunta sa TV mo na naka-enable para sa Chromecast.

Dahil Sa Iyo

Para sa Mac OS X Dahi iyong kaugnayan sa Google 1. Ang sublicensee ay hindi dapat i umiwas sa Mga Function na Eksklusivo sa Content ng Adobe Software o anumang nauugnay na Adobe Software na ginagamit upang mag-encrypt o mag-decrypt ng digital na content para sa pinapahintulutang paggamit ng mga user ng Adobe Software o ii bumuo o mamahagi ng mga produkto na idinisenyo upang makaiwas sa Mga Function na Proteksyon sa Content ng Adobe Software o anumang Adobe Software na ginagamit upang mag-encrypt o mag-decrypt ng digital na content para sa pinapahintulutang paggamit ng mga user ng Adobe Software.

C ang kasosyong ng Google noong inialok ang mga Serbisyo sa iyo ay winakasan ang pakikipag-ugnayan nito sa Google o itinigil na eksilusibo ng mga Serbisyo sa iyo; o.

D Nagsasagawa ng paglipat ang Google sa pagtigil ng pagbibigay ng mga Serbisyo sa mga gumagamit sa bansa kung saan ka naninirahan o mula sa kung saan mo ginagamit ang serbisyo; o. Mahalagang maglaan ka ng oras upang basahin nang mabuti ang mga ito. Mga Nilalayong Makikinabang na Third-party. Binuo ang Chrome para maging secure bilang default, at madaling gamitin para sa lahat.

Dahil Sa Iyo - Wikipedia

Maisasagawa ang pag-verify alinsunod sa nakaraang proseso ng Adobe na inilarawan sa http: Ang pagwawakas ng iyong kaugnayan sa Google Makuha ang parehong karanasan sa Chrome sa lahat ng iyong device. Popular musicKundiman.

Wika ng Mga Tuntunin 3. Sumasang-ayon ang Sublicensee, anuman ang mga bagay na salungat sa kasunduan nito sa Google, na maaaring ibunyag ng Google ang pagkakakilanlan ng Sublicensee sa Adobe at patunayan sa pamamagitan ng sulat na pumasok ang Sublicensee sa kasunduan sa lisensya sa Google na kasama ang Mga Tuntunin ng Adobe.

Hindi maaaring baguhin o ibahagi ng Sublicensee ang Adobe Software na ito para sa anumang paggamit maliban sa plug-in sa browser para sa pag-play back ng nilalaman sa isang web page. Ipo-prompt ang Sublicensee na maglagay ng ilang partikular na impormasyon sa profile tungkol sa Mga Produkto ng Sublicensee bilang bahagi ng proseso ng Pag-verify o ng iba pang pamamaraan, at ibibigay ng Sublicensee ang sao impormasyon sa Adobe.

This entry was posted in Pdf. Bookmark the permalink.

5 Responses to Nang dahil sayo eksklusibo

 1. Nem says:

  I apologise, that I can help nothing. I hope, to you here will help. Do not despair.

 2. Gulrajas says:

  What nice answer

 3. Faezragore says:

  Idea excellent, I support.

 4. Durg says:

  You were visited with simply magnificent idea

 5. Kazijas says:

  I apologise, but, in my opinion, you are not right. Write to me in PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *